Geneza utworu

Utwór Polały się łzy powstał w okresie 1819-1840, kiedy to Adam Mickiewicz był profesorem na uniwersytecie w Lozannie. Wiersz ten jest jednym z niewielu, które zachowały się w rękopisach. Badacze twórczości Mickiewicza nazywają wszystkie wiersze z tego okresu lirykami lozańskimi. Po napisaniu Pana Tadeusza Mickiewicz nie tworzył liryki. Znane są próby napisania Dziadów, jednak wiesz zniszczył rękopis. Liryki Lozańskie stanowią ostatni etap twórczości poetyckiej wieszcza.


Źródło: streszczenia.pl